วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สวัสดีวันแห่งความรักของชาวพุทธ

วันมาฆบูชาวันนี้ เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ บ้างก็บอกว่าเป็นวันแห่งความรักของชาวพุทธกันเลยทีเดียว (ไม่น้อยหน้าวันวาเลนไทน์เสียด้วยนะนี่) อันความรักมีความหมายกว้างขวาง ไร้ขอบเขต ทั้งยังเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนี่เอง หลายคนจึงถือว่า 'วันมาฆบูชา' ซึ่งหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือเดือน 3 หรือพูดง่ายๆ ว่าเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงในคืนขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 นั่นเอง เป็น 'วันแห่งความรัก' ทั้งนี้ เนื่องจากวันดังกล่าวได้เกิดเหตุการณ์พิเศษที่เรียกว่า 'จาตุรงคสันนิบาต' คือมีเหตุการณ์ 4 อย่างเกิดขึ้นคือ

1.พระสงฆ์ 1,250 รูปที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแว่นแคว้นต่างๆ ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย
2.พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา
3.พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ คือผู้ได้อภิญญา 6 ข้อ
4.วันที่พระสงฆ์ทั้งหมดมาชุมนุมกันนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)
ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุข และทำบุญกุศลกันให้สิ่งเป็นมงคลเกิดกับชีวิตโดยทั่วกันนะครับ

หมายเหตุ
ขอบคุณคุณน้อง enokwan ด้วยที่แจ้งเรื่องวันแห่งความรักนี้นะครับ

บทความวันนี้ (18 ก.พ. 54)
คุยกันเรื่อง การวิเคราะห์เชิงตัวเลข กันต่อ
คลิ๊กที่ "การลงทุนโดยพิจารณามูลค่าของบริษัท(Value Investment)" ทางด้านขวามือครับ