วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กวาดสายตางบการเงินงบการเงินถือเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าไปอยู่ใกล้ชิดบริษัทมากขึ้น หลายครั้งการมองดูงบการเงินอย่างละเอียดทำให้เราเห็นอะไรดีๆ ที่แอบซ่อนอยู่ในบริษัท เผลอๆ แล้วสำหรับผู้ที่พิจารณางบการเงินเก่งจริงๆ อาจจะมองเห็นสภาพการณ์ของธุรกิจได้ดีกว่าผู้บริหารหรือพนักงานในบางจุดก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามงบการเงินนั้นมีรายละเอียดมากมายที่ต้องดูจริงๆ หลายสิบจุด ดังนั้นในการกวาดสายตามองหาว่าบริษัทไหนมีงบการเงินที่น่าสนใจจะลงทุนได้ก็จะสามารถย่อลงเหลือสัก 5 จุดได้คือ:

1) รายได้โต กำไรโต อัตรากำไรดีสม่ำเสมอ
เมื่อเวลาผ่านไปหลายๆ ปีบริษัทควรจะมีรายได้มากขึ้น และหากรายได้นี้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ไม่ลดลงก็แสดงว่าไม่มีการแข่งขันทางราคาในสินค้าและบริการของกิจการ อาจจะเป็นเพราะเป็นกิจการกึ่งผูกขาดหรือมีลักษณะพิเศษ หรือเพราะแนวโน้มของตลาดดีทำให้อุปสงค์สูงกว่าอุปทานอยู่เสมอ เมื่อเป็นดังนี้แล้วกำไรสุทธิควรจะเพิ่มตามไปด้วย ตรงงบกำไรขาดทุนนี้ลองมองดูค่าเสื่อมราคาด้วยว่ามากหรือไม่ ถ้ามากแสดงว่าบริษัทต้องใช้เครื่องจักรจำนวนมาก อาจจะลองพิจารณาว่าเครื่องจักรนั้นเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งของบริษัทด้วย

2) หนี้สินไม่มากเกินไป
ถ้าว่ากันตามตำราก็คือควรทำกำไรจนสามารถใช้หนี้สินไม่หมุนเวียนหมดใน 3 ปีได้ และมีความสามารถในการใช้หนี้/จ่ายดอกเบี้ยสูง มีกำไรเป็นหลายเท่าของดอกเบี้ยจ่าย เมื่อมองย้อนหลังไปไม่สร้างหนี้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ และสามารถนำหนี้สินมาทำให้ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) สูงตั้งแต่ 15% ขึ้นไป สิ่งที่ควรเพ่งเล็งคือหนี้สินระยะยาวที่มีดอกเบี้ยจ่าย ต้องระวังไม่ให้มากเกินไปหรือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

3) ใช้งานสินทรัพย์ได้ดี
เราสามารถดูได้จากผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA สูงพอควร (ควร 10% ขึ้นไป) มีสินทรัพย์ดำเนินงาน (working capital = ทรัพย์สินหมุนเวียน หักลบด้วย หนี้สินหมุนเวียน) สูงและสูงขึ้น ทรัพย์สินและหนี้สินส่วนมากควรเป็นแบบหมุนเวียน (เพราะหนี้สินหมุนเวียนมักไม่มีดอกเบี้ย) ซึ่งจุดนี้คนมักจะไม่ค่อยดูกัน บริษัทที่มี ROA ต่ำอาจจะเป็นเพราะมีทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อยู่มาก (แถมบางครั้งมีราคาสูงซ่อนอยู่ด้วย เช่นที่ดิน อาคาร) ถ้าเป็นทรัพย์สินเสื่อมค่าได้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจ ถ้าเป็นทรัพย์ที่ขึ้นราคาได้ก็ต้องลองพิจารณาดูว่าในอนาคตบริษัทสามารถขายทำกำไรได้หรือไม่

4) กระแสเงินสดดี
Cash flow + - - หรือ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน เป็นบวก
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน เป็นลบ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการเงิน เป็นลบ
เป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าผิดไปจากนี้ก็ต้องหาคำอธิบายได้ เช่นบางปีอาจจะไม่จ่ายปันผล บางทีไม่จำเป็นต้องลงทุนเครื่องจักร บางปีอาจจะต้องกู้เงินระยะสั้นมากเป็นพิเศษ คืออาจจะผิดไปบางปีได้แต่รวมแล้วสุดท้ายควรจะดี ไม่ใช่ว่าผิดจากนี้ไม่ได้เลย

5) เหลือบดูรายละเอียดของงบแสดงสถานะทางการเงิน (งบดุล) อีกครั้งหนึ่ง
ดูว่ามีการผิดปกติที่ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายปันผลได้ไหม มีความผิดพลาดซ่อนเร้นไว้หรือไม่เช่น
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -- ควรแสดงเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้น ไม่ใช่ต่ำกว่า
กำไร(ขาดทุน)สะสม -- ควรมีกำไรสะสม ไม่ใช่ขาดทุนสะสมเป็นจำนวนมาก
ส่วนของผู้ถือหุ้น -- มีมากและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงถึงการมีกำไรสะสม (ที่ยังไม่ได้จัดสรร)

ทั้งหมดด้านบนนั้นเป็นเรื่องของ "งบการเงินของบริษัท" โดยคร่าวๆ แต่ก็แสดงให้เราเห็นได้ว่าบริษัทมีผลการดำเนินธุรกิจเป็นเช่นไร อย่างไรก็ตามการตัดสินใจซื้อหุ้นของบริษัทนั้นหรือไม่ต้องดูด้วยว่าราคาหุ้นนั้น ถูกหรือแพงอย่างไร โดยปกติแล้วเราจะคำนวณราคาที่เหมาะสมได้จากสามส่วนคือ อัตราส่วนคิดลดเงินสด (DCF), อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E), อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) โดยทั้งสามอย่างนี้จะมีตัวแปรเรื่องการเติบโตของบริษัทมาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งต้องถูกประมาณโดยผู้ลงทุนเอง โดยส่วนใหญ่แล้วเราอาจจะดู P/E เทียบกับอัตราการเติบโตของรายได้ต่อหุ้น ถ้าหุ้นถดถอยต่อเนื่องก็ควรเลี่ยงการลงทุน ถ้าหุ้นเติบโตช้าก็ลองมอง P/E ไม่เกิน 12 ถ้าเติบโตเร็วอาจจะยอมให้ P/E ระดับ 15-20 ได้ หรือถ้าโตเร็วมาก (เช่นปีละกว่า 30-40%) ก็อาจจะยอมซื้อที่ราคาสูงกว่านั้นได้อีก (แต่ความเสี่ยงก็สูงขึ้นตาม เพราะบริษัทอาจจะไม่โตดังคาดก็ได้) ส่วนเงินปันผลตอบแทนอาจจลองมองที่เท่ากับหรือมากกว่าเงินฝากธนาคารในกรณีหุ้นเติบโตมาก หรือมากกว่าเงินฝากกธนาคารสัก 2-3 เท่าสำหรับหุ้นที่เติบโตปานกลาง หรือ 7-8% สำหรับหุ้นที่โตช้าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการคัดเลือกหุ้นในการลงทุน

การสนใจลงทุนในธุรกิจที่งบการเงินดูไม่ดีมีความเสี่ยงสูงขึ้น แต่ก็อาจจะทำได้โดยต้องมีเหตุผลพิเศษอื่นว่าบริษัทสามารถกลับตัวทางธุรกิจและใช้วิศวกรรมการเงินทำให้บริษัทมีกำไรและตอบแทนผู้ถือหุ้นได้ การลงทุนในหุ้นที่ราคาสูงเกินไปก็มีความเสี่ยงในอีกรูปแบบหนึ่ง (เรียกว่าบริษัทไม่เจ๊งแต่นักลงทุนอาจจะเจ๊งได้) แต่ถ้าหุ้นแพงไปและบริษัทมีงบการเงินไม่ดีด้วย ก็เตรียมขาดทุนได้เลย ดังนั้นการมีความรู้เรื่องงบการเงินจึงเป็นอาวุธสำคัญของนักลงทุนเลยทีเดียวครับ

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

น้ำลดตอผุด


เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับสำนวนไทยคำนี้ดี ถ้าเรามองดูสภาพของตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบันนี้แล้วไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็คงไม่ค่อยสดใสเท่าไรนัก รอบรอบบ้านอาจจะไม่ดีมากนักแต่ดูแล้วท่าทางจะแย่กว่าเพื่อน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทยที่ตกต่ำมาหลายวันติดติดกันในช่วงเวลานี้ก็คงเหมือนกับน้ำทะเลที่ลดระดับลง บรรดาเรือน้อยใหญ่ที่อยู่ในท้องทะเลก็มีอันต้องลดระดับลงไปด้วย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีก และเมื่อใดก็ตามที่น้ำทะเลกลับสูงขึ้นไป เรือเหล่านั้นก็มักจะลอยสูงขึ้นไปด้วยพร้อมกัน เรียกว่าไปด้วยกันมาด้วยกัน อาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรว่าใครดีกว่าใคร

อย่างไรก็ตามผมก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบเหมือนกับทะเลดีหรือไม่ ในยามที่น้ำลดลงอาจจะมีเรือบางลำที่เกยตื้นริมหาดผูกอยู่กับเกาะสวยงามบางเกาะโดยไม่ได้ลดระดับลงไปกับเขาด้วย หันกลับมาดูในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราก็เหมือนกัน ช่วงเวลาที่ดัชนีลดต่ำลงอย่างนี้ก็ยังมีหุ้นหรือหลักทรัพย์จำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ลดราคาลงมากนัก คืออาจจะลดบ้างแต่ไม่มาก หรือบางหลักทรัพย์อาจจจะไม่ลดราคาลงเลยก็มี บางหลักทรัพย์กลับปรับเพิ่มราคาสูงขึ้นไปก็มีให้เห็นอีก จากประสบการณ์ส่วนตัวหลายสิบปีที่ผ่านมาเมื่อตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นหุ้นต่างๆ ก็เพิ่มราคาสูงขึ้นทำให้เรามักไม่เห็นความแตกต่างอะไรมากนัก ในทางตรงกันข้ามเมื่อดัชนีของตลาดน้อยถอยลงกลับเป็นโอกาสอันดีที่เราได้เห็นอะไรดีดีหลายอย่าง เช่น ราคาหุ้นบางตัวที่ทรงหรือแม้แต่ปรับตัวขึ้นไป ซึ่งก็มีความเป็นไปได้หลายอย่างที่ผมพยายามรวมมาให้ลองคิดเล่นเล่นดูนะครับ

หุ้นที่ราคาทรงตัวหรือเปล่าขึ้นก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้คือ

1. เป็นหุ้นที่รอข่าวดี
คือบริษัทมีพื้นฐานที่ดี มีการดำเนินกิจกรรมภายในหลายอย่างเพื่อให้บริษัทเติบโตขึ้น และรอโอกาสที่ดีที่จะเกิดขึ้น

2. หุ้นปั่นในกระแส
หุ้นประเภทนี้นึกจะขึ้นก็ขึ้น นึกจะลงก็ลง ถ้าเป็นจังหวะที่กำลังสร้างราคาและชักชวนให้ผู้คนเข้ามาซื้อหาอยู่ล่ะก็ ไม่ว่าสภาวะตลาดเป็นอย่างไรหุ้นอย่างนี้ก็มักจะไม่ปรับตัวลงเท่าไรนัก แต่เมื่อถึงเวลา อะไรก็หยุดมัน (ลง) ไม่ได้นะครับ

3. หุ้นมีคนดูแล
ไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่ก็ตามดูเหมือนของบางอย่างก็มีใครสักคนดูแลอยู่เสมอ ราคาหุ้นก็เช่นเดียวกัน ถ้าเขาไม่อยากให้มันต่ำเกินไปมันก็คงไม่ต่ำลงไปนัก แต่ถ้าเขาไม่อยากให้มันขึ้นไปมากมันก็ไม่ขึ้นเหมือนกัน ก็คงไม่ต้องยกตัวอย่างเพราะใครที่อยู่ในตลาดมาสักระยะหนึ่งก็คงจะสังเกตอาการเหล่านี้ได้

4. หุ้นปันผลสูง
ยิ่งถ้าเป็นบริษัทพื้นฐานดีมีปันผลที่สูงในระดับ 5 - 6% ขึ้นไป เมื่อราคาตกต่ำเกินไปก็จะมีนักลงทุนอีกประเภทหนึ่งเข้ามาซื้อเก็บเอาไว้เพื่อการลงทุน ทำให้ราคาไม่ตกต่ำไปมากนัก

5. หุ้นเติบโต
เป็นหุ้นของบริษัทที่มีพื้นฐานดี มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว หุ้นอย่างนี้ถ้าตลาดมองเห็นทั้งที่เกิดวิกฤตของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ราคาก็จะไม่ปรับตัวลดลงไปมากนัก

ดังนั้นบางครั้งในยามตลาดผันผวนหรือดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดต่ำลงโดยที่พื้นฐานโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนที่เราสนใจไม่ได้เปลี่ยนไปมากนัก นักลงทุนแนวเน้นคุณค่า (VI) มักจะถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ได้คิดทำให้ได้มองเห็นบริษัทบางบริษัทที่มีศักยภาพที่ดี โดยที่หลายๆ ครั้งตลาดกับมองไม่เห็นถึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ ในสภาวะผิดปกติหุ้นอย่างนี้ก็อาจจะมีราคาตกต่ำลงมาด้วยจนอาจจะกลายเป็นโอกาสในการลงทุนที่ดีก็ได้ คงเรียกได้ว่าเป็น "น้ำลดตอผุด" แต่เป็นตอที่ดีอยู่กลางทะเลที่ปั่นป่วนนั่นเอง

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

บ่นเรื่อยเปื่อยเรื่องซื้อขายหุ้น

 
ไม่ว่าจะใช้ วิธีการแบบใดก็ตาม ไม่มีนักซื้อขายหุ้น (ที่เรียกรวมๆ ว่านักลงทุน) คนใดที่ได้กำไรทุกครั้งไป จุดสำคัญอยู่ที่ว่าคุณได้กำไรบ่อยกว่าขาดทุนแค่ไหน และแต่ละครั้งที่ได้กำไรนั้นได้กำไรเท่าไร กับแต่ละครั้งที่ขาดทุนนั้นขาดทุนเท่าใดต่างหาก
 
ทุกคนมีหน้าที่ค้นหาตัวเอง หาความถนัดของตัวเองว่าจะใช้วิธีใด (วิธีเทคนิคอล วิธีแบบเน้นคุณค่า วิธีเสี่ยงดวง วิธีดูราคา-ปริมาณซื้อขาย วิธีดูสภาพเศรษฐกิจ การซื้อขานตามข่าว และอื่นๆ) เพื่อทำให้โอกาสที่จะได้กำไรมีมากครั้งกว่าโอกาสที่ขาดทุน  และเมื่อขาดทุนก็ให้ขาดทุนเพียงเล็กน้อยในขณะที่หากได้กำไร ก็จะต้องได้กำไรเป็นจำนวนมาก แค่นั้นเอง
 
สำหรับผม ผมใช้วิธีประเมินบริษัท ประเมินความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในอนาคต แล้วคำนวณมูลค่าของหุ้นของบริษัทนั้น และซื้อเมื่อราคาถูกไป ขายเมื่อราคาแพงไป แค่นั้นง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อน บางทีการพยายามให้ได้กำไรมากที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุด นั่นแหละที่สร้างความยากและวุ่นวายตามมาอีกมากนั่นเอง

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

การล้างขาดทุนสะสม


ถ้าจะว่าไปแล้วก็คงไม่มีบริษัทไหนที่ต้องการตั้งขึ้นมาแล้วขาดทุน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตามที แต่เมื่อดำเนินกิจการไปแล้วเกิดสิ่งที่ไม่คาดหวังคือรายได้น้อยกว่ารายจ่าย ก็เกิดการขาดทุนขึ้น เมื่อขาดทุนบ้างกำไรบ้างแต่ขาดทุนมากกว่ากำไร ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า "ขาดทุนสะสม"

ในบทความที่แล้ว (การลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม) เราคุยกันไปถึงการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม ก็คงคลายความสงสัยว่าทำไมถึงต้องเพียรพยายามล้างการขาดทุนสะสมที่มีอยู่ เพราะดูๆ ไปบริษัทก็สามารถทำกิจการได้เป็นปกติดีไม่ได้ล้มหายตายจากไป เหตุผลก็เพราะต้องการให้บริษัทสามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของบริษัทได้นั่นเอง แต่บังเอิญนึกขึ้นได้ว่ายังมีอีกหลายกรณีที่บริษัทจะต้องทำเพื่อสามารถล้างขาดทุนสะสมและสามารถจ่ายปันผลได้ จึงคิดว่าน่าจะเขียนให้ต่อเนื่องกันเพื่อให้ครอบคลุมน่าจะเป็นเรื่องที่ดี เลยนำมาเล่ากันต่อในคราวนี้

ย้อนกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการขาดทุนสะสม (จะเห็นในงบแสดงสถานะทางการเงิน หรืองบดุล งบการเงินอื่นไม่เห็นนะครับ) จะเห็นว่า:

1. ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยลง เพราะ
ส่วนของผู้ถือหุ้น = ทุนเรือนหุ้น + ส่วนเกินมูลค่าหุ้น +/- กำไรหรือขาดทุนสะสม (ถ้ากำไรก็ + เพิ่มไป ถ้าขาดทุนก็ - ออกไปเรื่อย)

โดย
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือส่วนต่างของราคาหุ้นที่ขายให้กับผู้ถือหุ้น (แล้วบริษัทก็ได้เงินสดมา) กับราคาพาร์ของหุ้น หรือเรียกว่ากำไรจากการขายหุ้นได้แพงกว่าราคาพาร์ก็ไม่น่าจะผิดไปเท่าไร เงินส่วนนี้ก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับ แต่อยู่กับบริษัทเหมือนกับทุนเรือนหุ้นที่เป็นรายได้จากส่วนที่ขายหุ้นที่ราคาพาร์นั่นเอง

2. เมื่อมีการขาดทุนสะสม บริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้จะต้องไม่มีการขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่

และยังมีข้อจำกัดพิเศษอยู่อีกหนึ่งข้อคือ

3. บริษัทจะสามารถจ่ายปันผลได้จะต้องไม่มีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น (แม้ตรงนี้ไม่มีเขียนไว้ชัดเจนใน พรบ. บริษัทมหาชน แต่ในหลักและมาตรฐานการบัญชีแล้วจะต้องไม่มีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นเหลืออยู่ กลต. เองก็จะเพ่งเล็งตรงนี้ด้วย) นั่นคือถ้าบริษัทระดมทุนขายหุ้นออกไปที่ราคาต่ำกว่าราคาพาร์ (ถ้าสูงกว่าก็แล้วไป) บริษัทก็ได้เงินน้อยลงมาทำกิจการแต่บางทีก็จำเป็นเพราะถ้าขายหุ้นแพงโดยไม่มีส่วนลดให้ก็ไม่มีใครซื้อ ซึ่งทำให้ต้องหาเงินมาเติมส่วนนี้ให้เท่ากับหรือมากกว่าราคาพาร์เสียก่อน อาจจะด้วยการเพิ่มทุน (ด้วยราคาหุ้นสูงกว่าราคาพาร์) หรือลดพาร์ลงก็ได้ จึงสามารถจ่ายปันผลได้ (การลดทุน ก็ต้องบอกเจ้าหนี้ก่อนด้วย)

วิธีล้างขาดทุนสะสมมีหลายวิธีคือ

1. ก้มหน้าก้มตาทำธุรกิจให้ดี ดีขึ้น ให้มีกำไร และนำกำไรจากผลประกอบการค่อยๆ ล้างขาดทุนสะสมออกไป วิธีนี้ดีแต่ใช้เวลานาน คนทำงานหรือผู้ถือหุ้นก็อาจจะต้องคอยกันนานหน่อย

2. เงินส่วนอื่นที่ชดเชยได้
ที่จริงแล้วบริษัทมีเงินอื่นอีกคือ เงินสำรองอื่น, เงินสำรองตามกฏหมาย (มาตรา 116), และส่วนเกินมูลค่าหุ้น ที่สามารถนำมาล้างขาดทุนสะสมได้ โดยการชดเชยผลขาดทุนสะสมจะต้องหักจากเงินสำรองอื่นๆ ก่อน แล้วจึงหักจากเงินสำรองตามกฎหมาย จากนั้นจึงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น (มาตรา 51) ตามลำดับ โดยวิธีการข้อสุดท้ายหรือการหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นก็คือข้อ 3 ด้านล่างนี้

3. ลดทุนจดทะเบียน เช่นที่เราได้คุยกันไปในบทความที่แล้ว วิธีนี้ทำให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเหลือขึ้นมาและนำไปใช้ล้างขาดทุนสะสมได้ วิธีนี้ดีในกรณีที่บริษัทมีราคาพาร์สูงซึ่งสามารถลดลงได้ แต่ก็ไม่ช่วยในเรื่องเงินสดในการดำเนินงาน (คือ มีเท่าเดิม หรือไม่มีเท่าเดิมนั่นเอง) ถ้าอยากได้เงินเพิ่มก็ต้องใช้วิธีกู้เอาแทน

4. เพิ่มทุน โดยการจดทะเบียนเพิ่มทุนและออกขายหุ้นใหม่ในราคาสูงเกินราคาพาร์ (ต้องเกินราคาพาร์) จากนั้นจึงขออนุมัติเอาส่วนเกินราคาพาร์ (ส่วนเกินมูลค่าหุ้น) มาลดหรือล้างขาดทุนสะสม วิธีนี้มีข้อดีคือบริษัทได้เม็ดเงินจริงๆ มาดำเนินกิจการด้วย แต่ก็ต้องรบกวนผู้ถือหุ้นที่ต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินออกไป

วิธีที่ล้างขาดทุนสะสมไม่ได้ (เน้นว่า ไม่ได้) คือการ "กู้เงิน" ไม่ว่าจะกู้ด้วยวิธีใดก็จะอยู่ในส่วนของการสร้างหนี้สิน แต่การขาดทุนสะสมนั้นยังอยู่ อาจจะมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินเป็นบวกเข้ามา แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการขาดทุนสะสม และถ้ามีการขาดทุนสะสมค้างอยู่ก็จะไม่สามารถจ่ายปันผลได้

การจ่ายปันผล

ไหนๆ ก็คุยเรื่องปันผลไปหลายคำ เลยขอแถมเรื่องการจ่ายปันผลเสียเลยว่ามีบัญญติไว้ชัดเจนตามกฏหมายในเรื่องนี้คือ การจ่ายเงินปันผลต้องมาจากเงินกำไรเท่านั้น จะนำมาจากเงินประเภทอื่นไม่ได้รวมทั้งในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล (มาตรา 115 พรบ) และทุกครั้งที่มีการจ่ายปันผลต้องเก็บเงินไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น (มาตรา 116) เป็นไงครับ เป๊ะเลยว่าเราต้องทำแบบนั้น

พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มาตรา 115: การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับ กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะ ทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน การประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้ โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

มาตรา 116: บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน สำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุน จดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรอง มากกว่านั้น

มาตรา 51: “ในกรณีที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องให้ผู้จองหุ้นส่งใช้จำนวนเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นพร้อมกับเงินค่าหุ้น และนำค่าหุ้นส่วนที่เกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าแยกต่างหากจากทุนสำรองตามมาตรา  116”

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

การลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม


หลายครั้งคราวเราจะเห็นข่าวว่าบางบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทุนของบริษัทบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุน การลดทุน ซึ่งล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งสิ้นโดยเฉพาะการเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นมักจะต้องควักกระเป๋าตัวเองเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นเอาไว้ แต่อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการลดทุนซึ่งฟังดูแล้วไม่ค่อยจะดีเท่าไร แต่ก็ดูคล้ายจะมีเหตุผลที่ดีผสมอยู่บ้างก็คือ "ลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม" (ความไม่ดีก็คือ ทำไมจึงมีผลขาดทุนสะสมมาได้ ผลนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือการดำเนินงานที่ล้มเหลว)

การลดทุน

ถ้าพูดกว้างๆ การลดทุนก็คือทำให้ทุนลดลง แต่มีหลายสาเหตุเช่น อาจจะลดทุนเพราะเก็บเงินผู้ถือหุ้นมาเกินก็ทำการลดทุนแล้วคืนเงินไป (ซึ่งฟังดูดี แต่ก็แปลว่าไม่มีความคิดที่ดีกว่าโดยเก็บเงินไว้ใช้ขยายบริษัท เราจึงไม่ค่อยเห็นกรณีนี้เกิดขึ้นเท่าไรนัก) การลดทุนอีกอย่างหนึ่งที่ทำกันมากก็คือการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมโดยมีวิธีย่อยอีกคือ การลดจำนวนหุ้น ซึ่งปกติวิธีนี้จะไม่นิยมทำกันเนื่องจากกระทบกับผู้ถือหุ้นโดยตรง (หุ้นในการถือครองหายไป) และโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้หรือราคาพาร์ซึ่งกรณีนี้จำนวนหุ้นจะเท่าเดิมและมีผลกับราคาหุ้นในตลาด ณ วันที่ลดทุนน้อยกว่า

ผลที่เกิดขึ้น

ในทางบัญชี การลดราคาพาร์ลงทำให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นมากขึ้น (จากเงินที่เก็บมาแล้ว) สามารถนำไปหักกับขาดทุนสะสมที่อยู่ในส่วนของ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" ให้หมดไปได้โดยทันที ผลขาดทุนสะสมจะหายไปโดยไม่ต้องรอเอากำไรที่จะทำได้ในอนาคตมาหักล้างซึ่งอาจใช้เวลานานหลายปี และบริษัทสามารถจ่ายปันผลได้หากมีสภาพคล่องพอในปีเดียวกันหรือปีต่อๆ ไป และถ้าแนวโน้มธุรกิจดีต่อเนื่อง ราคาหุ้นจะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปได้

เมื่อไรสมควรใช้

สิ่งที่นักลงทุนควรติดใจก็คือ เกิดอะไรขึ้นที่ทำให้บริษัทเกิดการขาดทุนสะสมคั่งค้างมานานในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา การล้างขาดทุนสะสมในปีนี้แต่ในปีหน้าบริษัทก็ขาดทุนซ้ำแล้วซ้ำอีกดูเหมือนไม่มีประโยชน์อะไรเลย ดังนั้นเราต้องพิจารณาว่าบริษัทมีแนวโน้มว่าสามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคงต่อไปหรือไม่ ถ้าบริษัทมีเจ้าของหรือผู้บริหารใหม่เข้าบริหารงานแทน หรือเปลี่ยนธุรกิจและทำกำไรได้จริงแต่อาจจะไม่มากพอที่จะล้างการขาดทุนสะสมที่มีมานานได้อย่างรวดเร็ว การล้างขาดทุนสะสมด้วยการลดทุนก็เป็นการตั้งต้นที่ดี แต่ถ้าบริษัทยังมีโครงสร้างเดิมๆ ทำธุรกิจเดิมกับลูกค้าเดิมๆ กับแนวโน้มของวัฎจักรแบบเดิมๆ เราก็คงเดาได้ว่าบริษัทก็คงมีผลการดำเนินงานแบบเดิมๆ คือเพียรพยายามสร้างการขาดทุนแล้วสะสมเอาไว้ต่อไป จ่ายปันผลไม่ได้ ถึงวันหนึ่งก็มีหนี้สินมากมาย ต้องลดทุนอีก หรือไม่ก็เพิ่มทุน หรือทำอะไรไม่ได้ก็คงล้มละลายไปนั่นเอง

ตัวอย่างการลดทุนโดยลดราคาพาร์ลงพอดีเท่ากับขาดทุนสะสมที่มี
จำนวนเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์ = ส่วนของผู้ถือหุ้น + หนี้สิน
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 7 บาท, ไม่มีส่วนเกินทุน, ไม่มีหนี้สิน
700 (ทรัพย์สิน) = [(100 x 7)] (ส่วนของผู้ถือหุ้น) + 0 (หนี้สิน)

เมื่อทำงานไป หลายปีเกิดการขาดทุนสะสมอยู่ 600
100 (ทรัพย์สิน) = [(100 x 7) - 600] (ส่วนของผู้ถือหุ้น) + 0 (หนี้สิน)

ปีต่อมา กำไร 50
150 (ทรัพย์สิน) = [(100 x 7) - 600 + 50] (ส่วนของผู้ถือหุ้น) + 0 (หนี้สิน)
150 (ทรัพย์สิน) = [(100 x 7) - 550] (ส่วนของผู้ถือหุ้น) + 0 (หนี้สิน)
ยังจ่ายปันผลไม่ได้ เพราะมีขาดทุนสะสมอยู่ 550

ปีต่อมา กำไร 150 (ดูแนวโน้มดีมาก)
300 (ทรัพย์สิน) = [(100 x 7) - 550 + 150] (ส่วนของผู้ถือหุ้น) + 0 (หนี้สิน)
300 (ทรัพย์สิน) = [(100 x 7) - 400] (ส่วนของผู้ถือหุ้น) + 0 (หนี้สิน)
แต่ก็ยังจ่ายปันผลไม่ได้ เพราะมีขาดทุนสะสมอยู่ 400

บริษัทจึงลดทุนเพื่อล้างการขาดทุนที่สะสม 400 นั้น
โดยการลดราคาพาร์เหลือ 3 บาท สมการจะเป็น
300 (ทรัพย์สิน) = [(100 x 3) + (100 x 4) - 400] (ส่วนของผู้ถือหุ้น) + 0 (หนี้สิน)
300 (ทรัพย์สิน) = [(100 x 3) + 0 (ขาดทุน/กำไรสะสม)] (ส่วนของผู้ถือหุ้น) + 0 (หนี้สิน)
ทำให้ในบัญชีไม่มี ขาดทุนหรือกำไรสะสม ในปีต่อไปก็สามารถจ่ายปันผลได้หากมีกำไรและมีสภาพคล่องในการจ่ายได้

ตามตัวอย่างเป็นการลดทุน (ราคาพาร์) ให้ล้างขาดทุนสะสมได้พอดี ในกรณีที่ลดมากเกินไปก็จะบันทึกไว้ใน "ส่วนเกินทุน" คือไม่ควรไปบันทึกไว้ในส่วนของกำไรสะสม เนื่องจากจะเป็นผลให้ผู้ใช้งบการเงินนำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ (เป็นหลักการที่ถูกต้องของวิชาชีพบัญชี) หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นักลงทุนในการเลือกลงทุนต่อไปครับ

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558

นักลงทุนมือใหม่กับตลาดหุ้นไทย


เมื่อปีที่แล้วมีข่าวเรื่องจำนวนของบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 1,003,046 บัญชี หรือแตะระดับ 1 ล้านบัญชีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ขอขอบคุณข้อมูลจาก ตลท. และกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ประจำวันที่ 12 กันยายน 2557) ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าท่ามกลางทั้งความคึกคักของตลาดทุนทำให้มีนักลงทุนรุ่นใหม่ๆ ให้ความสนใจกับตลาดทุนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และผมคิดว่า (จากการดูรอบตัว) ในปัจจุบันที่สถานการณ์ของตลาดยังผันผวนมากก็ยังมีบัญชีใหม่ๆ ถูกเปิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการที่ดัชนีหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นกว่า 1,600 จุดและลดลงต่ำกว่า 1,300 จุดในช่วงเวลาเพียง 6 เดือนที่ผ่านมา หรือเกือบร้อยละ 20 คงเป็นสิ่งที่ทำให้คนทั่วไปเห็นได้ชัดเจนว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นมีความเสี่ยงมากมาย ผมใช้คำว่า "คนทั่วไป" เพราะรวมนักลงทุนทั่วไปและคนทั่วไป เพราะสิ่งที่พวกเขามักจะรับรู้คือดัชนีตลาดหลักทรัพย์ซึ่งบอกความเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมด "โดยเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก" (นั่นคือ ในแต่ละวันทที่ราคาของหลักทรัพย์ต่างๆ มีทั้งขึ้นและลงนั้น ก็ทำให้ดัชนีขึ้นและลงหรือกลับกันได้ทั้งสิ้น) และภายใต้ความเปลี่ยนแปลงลดลงของดัชนีจาก 1,600 สู่ 1,300 จุดที่เห็นนั้นก็ยังมีหุ้นอีกหลายบริษัทที่ปรับตัวขึ้นเช่นกัน (ตัวอย่างเช่น CPALL, BH, GL, EASTW และอื่นๆ อีกมาก) สำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ไม่ได้ซื้อหุ้นทั้งตลาด จึงอาจจะพูดได้ว่าการได้กำไรหรือขาดทุนนั้นก็อาจจะไม่ได้ขึ้นกับสภาพตลาดแต่ขึ้นกับความสามารถของบริษัทที่ตัวเองเลือกลงทุนต่างหาก และแน่นอนว่าในช่วงที่ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์กำลังปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้น ก็ยังมีหุ้นจำนวนไม่น้อยที่ปรับตัวลดลงด้วยเช่นกัน

ที่เล่าเรื่องราวต่างๆ นี้ก็เพื่อให้นักลงทุนมือใหม่มองภาพทั่วไปของตลาดทุนไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ดีขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการลงทุนพอเห็นภาพว่าไม่ว่าทิศทางของตลาด เศรษฐกิจ หรือการเมืองจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นนักลงทุนที่มีความสามารถเลือกหุ้นได้ด้วยตัวเองแล้ว ความสำเร็จของเราจะขึ้นกับความสามารถในการเลือกลงทุนในบริษัทที่ดีนั่นเอง บางครั้งเราสามารถเห็นการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นมากกว่า 5-10 เท่าก็มีให้เห็นมามากแล้วเช่นกัน และในเมื่อการลงทุนในหุ้นนั้นหอมหวลขนาดนี้ และดึงดูดนักลงทุนรุ่นใหม่ๆ ให้เข้าตลาดมาขนาดนี้ บรรดานักลงทุนรุ่นใหม่ทั้งหลายควรจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการลงทุนมากที่สุด จึงเป็นคำถามที่ควรจะถูกถามมากที่สุดเช่นกัน

ใครเหมาะจะเป็นนักลงทุนได้บ้าง

จะว่ากันตามความจริงแล้ว แทบทุกคนสามารถเป็นนักลงทุนได้ ส่วนการจะลงทุนแล้วประสบความสำเร็จหรือไม่ สบายใจหรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ย่อมขึ้นกับความเหมาะสมของคนคนนั้น เพราะโดยทั่วไปแล้วผู้ที่สามารถลงทุนได้อย่างสบายใจ โดยทั่วไปสามารถสรุปลักษณะของผู้ที่สามารถเป็นนักลงทุนได้ดีดังนี้

(1) ควรเป็นผู้ที่ "มีเงินเหลือ" เงินเหลือในที่นี้หมายถึงส่วนหนึ่งของเงินที่เก็บหอมรอมริบมาได้ โดยหักส่วนที่ต้องเผื่อไว้ในยามฉุกเฉินเอาไว้แล้วออกไป คือสามารถทิ้งเงินจำนวนนั้นเอาไว้ในเวลานานได้ นอกจากนี้หากเกิดการขาดทุนและต้องสูญเสียบางส่วนของเงินนี้ไปก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนมากนัก

(2) มีรายรับประจำที่สามารถครอบคลุมรายจ่ายประจำได้อยู่แล้ว นั่นหมายถึงไม่จำเป็นต้องเร่งวันเร่งคืน อึดอัดหงุดหงิดกับผลที่ได้จากการลงทุนว่าต้องได้เท่านั้นเท่านี้ในเวลานั้นเวลานี้นั่นเอง

(3) สภาพและความเข้าใจภายในครอบครัวก็เป็นเรื่องสำคัญว่าสนับสนุนการทำงานในอีกรูปแบบหนึ่งหรือไม่ หรือเข้าใจหรือไม่ว่ากำลังนำเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนซึ่งแน่นอนว่าจะตามมาด้วยโอกาสของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ และหากเกิดการขาดทุนจะยังสามารถเข้าใจได้โดยไม่เกิดปัญหาครอบครัวขึ้นในภายหลัง

(4) เวลาที่มีก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญ อย่างน้อยต้องมีเวลาในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหลักการ วิธีการคิด และวิธีการทำ การติดตามข่าวสารของกิจการของบริษัทที่เราลงทุนว่าเปลี่นแปลงไปในทิศทางใด และเราควรปรับการลงทุนหรือไม่อย่างไร แต่ในระหว่างที่ลงทุนแล้วผู้ที่มีเวลาน้อยหรือต้องทำงานประจำก็อาจจะต้องเลือกลงทุนกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงและราคาหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนไปอย่างช้าๆ ในขณะที่ผู้ที่มีเวลาว่างทั้งวันก็สามารถเลือกลงทุนในกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีราคาหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วมากขึ้นได้

(5) นักลงทุนที่จะมีความสุขได้จะต้องสามารถยอมรับในสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลได้ เนื่องจากราคาหลักทรัพย์ต่างๆ นั้นเปลี่ยนแปลงไปภายใต้ปัจจัยมากมายเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ ดังนั้หากเราต้องการพยายามหาเหตุผลทุกครั้งเมื่อราคาหลักทรัพย์ขึ้นหรือลงแล้วล่ะก็ เราจะไม่สามารถมีความสุขเมื่อลงทุนเลย เรียกได้ว่าในการลงทุนอย่างมีความสุขนั้นจะต้องไม่สนใจที่มา (ของการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์) มากนัก แต่ต้องวางแผนไว้ว่าถ้าเกิดกรณีหรือเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นเราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรต่อไป

ขั้นตอนในการเป็นนักลงทุน

สมมติว่าเราได้รับตัวจนเป็นผู้ที่เหมาะสมกับการลงทุนได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปในการลงทุนก็คือการลงทุนที่สำคัญที่สุด นั่นคือการลงทุนในตัวของเราเอง เพราะต้องหาความรู้ด้านการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการอ่านงบการเงิน การพิจารณาความสามารถในการทำกำไรของกิจการที่เราต้องการ ความเข้าใจในหลักการซื้อขาย (เป็นที่มาของแนวการลงทุนแบบต่างๆ เช่น แนวพื้นฐาน แนวคุณค่า แนวเทคนิค) จากนั้นก็ต้องทดลองเปิดพอร์ตสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยควรทดลองซื้อขายด้วยเงินจำนวนน้อยๆ ก่อน เมื่อเวลาผ่านไปสักพักก็จะเริ่มเห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและต้องปรับปรุงความผิดพลาดของตัวเองในการลงทุนครั้งต่อไป ซึ่งทั้งหมดจะมีสไตล์เป็นของตัวเองเพื่อสามารถสร้างผลกำไร หรือจะเรียกง่ายๆ ว่า "ทางใครก็ทางใคร" ก็ไม่ผิดนัก
ทำอย่างไรจึงได้กำไรจากหุ้น

มาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดและมักจะถูกถามเป็นอย่างแรกๆ แต่ผมนำมาเขียนไว้เป็นเรื่องท้ายๆ ก็คือ "ทำอย่างไรจึงได้กำไรจากหุ้น" เรียกว่าเป็นคำถามที่ง่ายมากและก็ตอบไม่ยาก ก็คือซื้อที่ราคาต่ำกว่าตอนที่ขายนั่นเอง แต่การค้นหาหลักทรัพย์ที่จะมีราคาปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตนั้นมีศิลปะและวิธีการมากมาย ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจว่าไม่มีใครได้กำไรทุกครั้ง เพียงแต่ต้องมีจำนวนครั้งที่ได้กำไรมากกว่าจำนวนครั้งที่ขาดทุน และเมื่อได้กำไรจะต้องได้เป็นจำนวนมากกว่าตอนที่ขาดทุนเท่านั้นเอง แปลว่าในกรณีที่คิดผิดเราก็ต้องยอมรับในการขาดทุนบ้างแล้วทำการปรับปรุงวิธีการคิดในการค้นหาหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนในราคาที่ควรลงทุนต่อไป แต่ถ้าเราดูย้อนหลังไปเป็นเวลา 5-10 ปี จะเห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทที่ดีจำนวนมากจะเพิ่มขึ้นมาเสมอแม้ว่าในระหว่างทางอาจจะมีการกระเพื่อมขึ้นลงบ้างก็ตามที นั่นหมายความว่าในกรอบเวลาที่สั้นแล้วเรามีโอกาสที่ขาดทุนหรือกำไรจากทั้งบริษัทที่ดีและไม่ดี แต่กับบริษัทที่ดีแล้วถ้าเราไม่ได้ซื้อหุ้นมาในราคาที่สูงเกินไป เราก็มีโอากสได้กำไรมากกว่าขาดทุนอยู่มากนั่นเอง

การลงทุนนั้นมีหลายรูปแบบ แต่โดยหลักการแล้วการลงทุนหมายถึงการนำเงินให้ทำงานในสิ่งที่คาดการณ์และคำนวณไว้แล้วว่าจะเกิดผลกำไรมากกว่าผลขาดทุนอย่างมีเหตุผลที่ถูกต้อง นอกจากนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่การลงทุน (เช่น เป็นการเก็งกำไร การพนัน เป็นต้น) อย่างไรก็ตามเมื่อเราคาดการณ์และคำนวณไว้แล้วว่าจะเกิดผลกำไรอย่างมีเหตุผลแล้วก็มีเครื่องมือที่ใช้ในการลงทุนอย่างหลากหลายให้ได้เลือกใช้รวมทั้งลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยเช่นกัน ซึ่งนักลงทุนจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ต่อไปอีกอย่างไม่สิ้นสุดครับ

สนับสนุนบทความโดย 188BET เว็บเกมส์ออนไลน์ที่ให้บริการเดิมพันหลายด้าน เช่น หุ้น ทองคำ น้ำมัน ดัชนี และค่าเงิน ที่อาจใช้เป็นทางเลือกของเครื่องมือที่สามารถลดความเสี่ยงของการลงทุนได้ ลองคลิกดูเว็บไซต์ 188BET ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558

วิชาแรกวิชาคัทลอส (ทำไมไม่กล้าขายตัดขาดทุน)


แน่นอนว่าในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ สิ่งที่นักลงทุนมุ่งหวังก็คือกำไรจากการลงทุน ส่วนกำไรจะใช้เวลาเท่าใดหรืออยู่ในรูปไหนนั้นอาจจะแตกต่างกันไปได้สำหรับแต่ละผู้ลงทุน เช่น กำไรในระยะสั้น กลาง หรือยาว กำไรในรูปแบบของการเปลี่ยนราคาของหลักทรัพย์ที่ซื้อมา หรือสำหรับหลายคนอาจจะเป็นการได้รับปันผลจากการลงทุนจำนวนมาก เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนต่างๆ ไม่จำกัดเฉพาะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ จะมีสิ่งที่ควรระวังอย่างแรกๆ เลยก็คือ "อย่าขาดทุน" จะว่าไปคำนี้มีความหมายอยู่ไม่น้อย มันอาจจะหมายถึงว่าเราจะต้องคิดให้รอบคอบก่อนการลงทุน และก่อนจะตัดสินใจซื้อหุ้นจะต้องรอจนราคาของมันต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นนั้นเป็นจำนวนหนึ่งที่เรียกว่า "ส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย" (margin of safety) ก็จะมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าการลงทุนนั้นจะปลอดภัยหรือไม่ขาดทุนได้ในระดับหนึ่ง หรือหมายความว่าต้องรักษาเงินต้นไว้ให้มากที่สุดหรือแม้ขาดทุนนิดหน่อยก็ย่อมดีกว่าขาดทุนมาก ก็ได้ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม บางครั้งเราไม่สบโอกาสซื้อหุ้นในราคาที่มีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยมากตามต้องการ (เช่นสำหรับบางคนอาจจะต้องอยู่ในระดับ 25-50% เป็นอย่างน้อย) แต่อาจจะได้เพียง 5-10% แต่ก็เห็นชัดเจนว่าบริษัทที่กำลังพิจารณามีความน่าสนใจในการลงทุนมาก สิ่งที่นักลงทุนบางคนอาจจะควรทำก็คือการซื้อหุ้นนั้นติดพอร์ตไว้บ้าง เนื่องจากในกรณีที่บริษัทนั้นเติบโตและเป็นจังหวะที่หุ้นกำลังปรับตัวขึ้นจริงๆ จะได้ไม่พลาดโอกาสไปทั้งที่ได้พิจารณาเอาไว้แล้ว

ในทางตรงกันข้าม ก็เป็นไปได้เช่นกันว่าเมื่อเราซื้อหุ้นแล้วหุ้นกลับปรับลดราคาลง กรณีนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราพิจารณาบริษัทนั้นผิดจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในบริษัทที่เราคิดว่าจะมีผลประกอบการที่กลับตัว หรือฟื้นตัวจากวิกฤติ แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น บริษัทยังไม่สามารถแก้ปัญหาจนกลับมามีกำไรได้เหมือนเดิม หรือสภาพตลาดย่ำแย่จริงๆ จนทำให้หุ้นน้อยใหญ่ปรับตัวลดลงไปด้วย (โดยเฉพาะบรรดาหุ้นที่กองทุน หรือนักลงทุนต่างชาติชอบเข้าซื้อขายเพื่อทำกำไร) การทนถือหุ้นต่อไปมีแต่จะขาดทุนมากขึ้น และ/หรือ ติดหุ้นนั้นเป็นเวลานานผิดไปจากหลักการ "อย่าขาดทุน" นั่นเอง

ดังนั้นหนึ่งในวิชาแรกคือ "วิชาคัทลอส" ที่นักลงทุนทุกคนล้วนจะต้องเรียนรู้ด้วยกันทั้งสิ้น

แต่หลายคนอาจจะพบว่า การขายตัดขาดทุนนั้นยากยิ่ง ทั้งที่ได้ตั้งใจไว้แล้วว่าหากหุ้นที่ซื้อมาปรับตัวลงจะขายตัดขาดทุนออกไป แต่ถ้าเรามีโอกาสได้ทำความเข้าใจว่าทำไม (จิตใจ) ของเราจึงคิดแบบนั้น ก็อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองและตัดสินใจและทำตัวได้ถูกต้องมากขึ้น เหตุผลเหล่านี้คือ

1) ความรู้สึกเจ็บปวดที่ไม่เท่ากัน
มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการขาดทุนและการได้กำไรในการซื้อขายหลักทรัพย์หนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า ระหว่างการขาดทุน 100 บาทกับการได้กำไร 100 บาทนั้น อย่างแรกจะรู้สึกแย่กว่ามากเป็นสองเท่าเลยทีเดียว นี่เป็นเหตุผลหลักที่คนส่วนมากทนถือ (ไม่ใช่ถือทน) หุ้นเอาไว้ทั้งที่ขาดทุนมากมาย แต่ก็รู้สึกว่ายังไม่ขาดทุน ยังสบายใจอยู่ที่จะทำแบบนั้น ทั้งที่ความจริงเป็นการเสียโอกาสอย่างมากมาย

2) ลืมไปว่าหุ้นนั้นเมื่อซื้อได้ก็ขายได้
พูดไปเหมือนเรื่องแปลกหรือตลก เพราะทุกคนน่าจะรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้ว นั่นคือหุ้นนั้นเมื่อซื้อได้ก็ขาย (เช่นขายตัดขาดทุน) ได้ และในทางตรงกันข้ามกัน แม้กับหุ้นของบริษัทเดียวกันนั้นเองเมื่อขายออกไปได้ก็ซื้อกลับมาได้เหมือนกัน ซึ่งเรื่องนี้เป็นประโยชน์เหนือการลงทุนทำธุรกิจด้วยตัวเองที่การเริ่ม - เลิก - หรือกลับมาทำใหม่นั้นไม่ง่ายเหมือนกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นในเมื่อเราลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสิ่งที่เป็นจริงหนึ่งคืออาจจมีความเสี่ยงสูงกว่า เราก็ควรจะใช้ความดีของมันคือการ เริ่ม - เลิก - และย้อนกลับมาลงทุนใหม่ที่คล่องแคล่วกว่าให้เป็นประโยชน์สิ จริงไหม

ดังนั้นในการลงทุนทุกครั้ง โดยส่วนตัวหรือลักษณะการลงทุนส่วนตัวของผมแล้ว แน่นอนว่าผมเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่าที่เลือกลงทุนตามมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทที่สนใจ แต่ทุกอย่างย่อมเป็นไปได้รวมทั้งการที่คิดผิดหรือประเมินธุรกิจนั้นผิดไป ดังนั้นผมจะกำหนดจุดขายตัดขาดทุนไว้เสมอโดยจะเป็นเท่าไรนั้นจะขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบเช่น ลักษณะธุรกิจ ความคงเส้นคงวาของตัวธุรกิจ ลักษณะการเติบโตของธุรกิจ สภาพตลาดโดยทั่วไปในขณะนั้น แผนการซื้อหุ้นนั้น และเมื่อผมได้ขายตัดขาดทุนไปแล้วผมก็จะมีจุดที่ตัดสินใจซื้อกลับคืน แน่นอนว่าจะเป็นราคาเท่าไรจะขึ้นกับองค์ประกอบหลายยอย่างแต่ก็คล้ายกับเมื่อตอนที่ตัดสินใจซื้อหุ้นนั้นด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้นอกจากจะเป็นศาสตร์แล้ว ยังมีความเป็นศิลปะในตัวด้วย

แต่อย่างน้อย เมื่อรู้เหตุผลหลักสองข้อด้านบนแล้ว เพื่อนนักลงทุนอาจจะเข้าใจตัวเองและตัดสินใจว่าจะขายตัดขาดทุนหรือไม่ได้ง่ายขึ้นนะครับ