วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

CPF ประกาศลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

อธิบายเรื่องการประกาศลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ CPF จากจำนวนหุ้นเดิม 7,519,937,826 หุ้น เหลือ 7,048,937,826 หุ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 2555 โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 471,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัทได้ซื้อเข้ามาและไม่ประสงค์จะจำหน่ายออก ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 66/1 ในกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ในการซื้อหุ้นคืน และการจดทะเบียนลดทุนนั้น ลองฟังกันดูนะครับว่ามีผลอะไรกับผู้ถือหุ้นบ้างคลิกที่นี่ (ไฟล์เสียงที่ 1)
คลิกที่นี่ (ไฟล์เสียงที่ 2)
หลังจากคลิก จะมีหน้าต่างใหม่เปิดขึ้นมา
หลังจากนั้น คลิ๊กปุ่ม Download
คลิกปุ่ม Open แล้วรอสักครู่นะครับ
* ไฟล์เสียงที่สองแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ลองกดฟังนะครับ ขอบคุณครับ

โดยสรุปแล้ว ด้วยมาตรา 66/1 ในกฏหมายบริษัทมหาชน บริษัทสามารถที่จะซื้อหุ้นคืนจากตลาดได้ แต่ต้องได้รับการยินยอมจากตลาดหลักทรัพย์ก่อน เรียกว่าต้องขออนุญาตก่อนนั่นเองว่าจะซื้อคืนจำนวนประมาณเท่าไร ในช่วงเวลาใด เมื่อได้ซื้อหุ้นเข้ามาถือไว้แล้ว หุ้นในส่วนนี้จะเรียกว่า Treasury Stocks หุ้นจำนวนนี้จะไม่สามารถมีสิทธิออกเสียง ไม่มีสิทธิได้รับปันผล และไม่เป็นตัวหารเพื่อการคิดกำไรต่อหุ้นอีกด้วย โดยหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงได้ และมีสิทธิได้รับเงินปันผล จะเป็นหุ้นที่เรียกว่า Outstanding Shares คือหุ้นทั้งหมดหักลบออกด้วยหุ้นที่บริษัทซื้อคืนเข้ามา ในการคิดกำไรต่อหุ้น หรือแบ่งเงินปันผล หรือออกเสียง จะมีเพียง Outstanding Shares เท่านั้นที่มีสิทธิเหล่านี้

นอกจากนั้นแล้ว หากบริษัทถือหุ้น Treasury Stocks ไว้ จะต้องจำหน่ายออกภายในเวลา 3 ปี มิเช่นนั้นแล้วจะต้องทำการจดทะเบียนลดจำนวนหุ้นลง ซึ่งมีผลทำให้ทุนจดทะเบียนลดลงไป อย่างไรก็ตาม ไม่ได้เกิดผลเสียใดๆ กับบริษัท (นอกจากการที่จะไม่ได้เงินสดกลับคืนมา เพราะไม่ได้ขายหุ้นนั้นกลับออกไป) แต่เป็นผลดีกับผู้ถือหุ้น เนื่องจากการที่มีตัวหารน้อยลง ทำให้กำไรต่อหุ้นสุงขึ้น และเงินปันผลที่น่าจะสูงขึ้นด้วย

วิธีการที่บริษัทมีเงินเหลือ และซื้อหุ้นของตัวเองคืนจากตลาด จากนั้นก็จัดการกำจัดหุ้นนั้นทิ้งไปด้วยการจดทะเบียนลดทุน เป็นวิธีการตอบแทนผู้ถือหุ้นวิธีหนึ่งครับ