วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

ความสำคัญของการวิเคราะห์พื้นฐานเชิงคุณภาพ - ตอนที่ 2

คลิกที่ปุ่มเล่นเพื่อฟังไฟล์เสียง


1) หลังจากคลิก จะมีหน้าต่างใหม่เปิดขึ้นมา
2) คลิกปุ่่ม Download สีเขียว (สีเขียว นะครับ สีอื่นไม่ต้องไปคลิก)
3) จะมีกล่องข้อความ File Download เปิดขึ้นมา, คลิก Open, แล้วรอจนโหลดไฟล์เสียงเสร็จ
4) เครื่องจะเล่นไฟล์เสียงให้ แต่อาจจะถามขออนุญาตเปิดโปรแกรมสำหรับเล่นไฟล์เสียงก่อน ให้ตอบ OK หรือ Allow ไป
5) ถ้าเป็นเครื่อง iPhone, iPad หลังจากคลิกปุ่ม Download ในขั้นตอนที่ 2 แล้ว ให้รอสักครู่ เครื่องจะเล่นไฟล์เสียงเอง

ตัวอย่างของบริษัท จำนวนสองแห่งที่มีปัญหาด้านพื้นฐาน บริษัทแรกเป็นบริษัทย่อยที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อผลิตสินค้าเพื่อส่งให้กับบริษัทแม่ในต่างประเทศ ปัญหาของบริษัทนี้คือการที่มีลูกค้าเพียงรายเดียว เมื่อผู้ซื้อยุติการซื้อสินค้าจึงทำให้บริษัทเกิดปัญหาได้มาก อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นบริษัทด้านปิโตรเคมี ซึ่งมีปัญหาในทางตรงกันข้ามกันของกระบวนการผลิต นั่นคือการมีแหล่งวัตถุดิบเพียงแหล่งเดียว เมื่อผู้ขายวัตถุดิบให้ยุติการส่งมอบ ก็สร้างปัญหาให้กับบริษัทนี้ได้มากมายเช่นกัน

ลองฟังคลิปกันนะครับ