วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

ความสำคัญของการวิเคราะห์พื้นฐานเชิงคุณภาพ - ตอนที่ 1

คลิกที่ปุ่มเล่นเพื่อฟังไฟล์เสียง

1) หลังจากคลิก จะมีหน้าต่างใหม่เปิดขึ้นมา
2) คลิกปุ่่ม Download สีเขียว (สีเขียว นะครับ สีอื่นไม่ต้องไปคลิก)
3) จะมีกล่องข้อความ File Download เปิดขึ้นมา, คลิก Open, แล้วรอจนโหลดไฟล์เสียงเสร็จ
4) เครื่องจะเล่นไฟล์เสียงให้ แต่อาจจะถามขออนุญาตเปิดโปรแกรมสำหรับเล่นไฟล์เสียงก่อน ให้ตอบ OK หรือ Allow ไป
5) ถ้าเป็นเครื่อง iPhone, iPad หลังจากคลิกปุ่ม Download ในขั้นตอนที่ 2 แล้ว ให้รอสักครู่ เครื่องจะเล่นไฟล์เสียงเอง

การวิเคราะห์พื้นฐานเชิงคุณภาพนั้น มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการวิเคราะห์พื้นฐานเชิงปริมาณ การวิเคราะห์พื้นฐานเชิงคุณภาพเป็นการ "มอง" หรือพิจารณาบริษัทจากความเป็นจริงรอบๆ ตัว จากประสบการณ์ จากสิ่งที่มองเห็นต่างๆ ในสินค้า ในบริการ ในเจ้าของ ในความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ซึ่งไม่มีเรื่องของตัวเลขต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากนัก หรือหากมี ก็น้อยมาก การวิเคราะห์พื้นฐานเชิงคุณภาพ ใช้เวลานานกว่า และใช้ประสบการณ์มากกว่าการวิเคราะห์พื้นฐานเชิงปริมาณและมีนักลงทุนจำนวนมากที่ผิดพลาดตรงจุดนี้ (คำว่า "นักลงทุน" ในที่นี้ไม่รวมถึงนักเก็งกำไรที่คาดว่าจะทำกำไรได้จากส่วนต่างของราคาในเวลาสั้นๆ) โดยบริษัทที่มีพื้นฐานดี

- ควรมีผู้บริหารที่ดี (แต่ แม้ผู้บริหารไม่เก่งนัก ก็ควรต้องยังทำกำไรได้ดีอยู่)
- มีแหล่งวัตถุดิบที่ดี มีลูกค้าที่ดี
- มีความแตกต่างในสินค้าและบริการ
- มีการกระจายตัวองลูกค้ามาก
- มีข้อกำหนดข้อจำกัดต่างๆ ทางด้านกฏหมายต่ำ
- มีความสามารถในการแข่งขันสูง และ
- มีความสามารถในการเติบโตสูง

ลองฟังคลิปกันนะครับ