วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ซื้อหุ้นโตเร็วก็เจ๊งได้ (ถ้า....)

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ มีหุ้นหลายตัวที่เรียกว่าเป็นซุบเปอร์หุ้น มีราคาเปลี่ยนแปลงในช่วงไม่กี่ปีเป็นสิบเท่าตัว และแม้ราคาจะดูแพงแล้ว (P/E ค่อนข้างสูง เช่น 20 หรือ 30 หรือกว่านั้น) ก็ยังมีนักลงทุนจำนวนหนึ่งที่ยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อหุ้นนั้นเข้ามาในพอร์ต หุ้นเหล่านี้มักจะเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม (อยู่จริง หรือ อย่างน้อยก็เชื่อกันว่าเป็น) "หุ้นโตเร็ว" นั่นเอง

เหตุที่ผู้คนยอมซื้อหุ้นที่ราคาสูงเหล่านี้ (ถ้าไม่นับเหตุผลทางเทคนิคที่บอกว่าราคากำลังขึ้น และน่าจะยังขึ้นต่อไป) ก็เพราะลักษณะของความเป็นหุ้นที่เติบโตเร็ว คำว่าโตเร็วนี้ก็คือกำไรโตเร็วนั่นเอง ดังนั้นราคาที่สูงที่ทำให้ค่า P/E (Price คือราคาหุ้น ต่อ Earning หรือกำไรต่อหุ้น) ในปัจจุบันที่สูง อาจจะกลายเป็น P/E ที่ต่ำในอนาคตที่จะถึงเช่นในอีก 1-2 ปี เนื่องจากการคาดการณ์ว่ากำไรที่จะเกิดขึ้นจะมากเป็น 2 หรือ 3 เท่า หรือกว่านั้นเป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นในลักษณะนี้ก็มีความเสี่ยงแฝงอยู่ อาจจะทำให้นักลงทุนเสียหายหรือที่ภาษาเราๆ ท่านๆ เรียกว่า "เจ๊งหุ้น" ได้ เหตุผลที่เจ๊งนี้ก็เพราะว่านักลงทุนส่วนมากซื้อแล้วรอไม่ได้นั่นเอง หุ้นโตเร็วเป็นสิ่งที่ดี แต่เราต้องรู้ทันเป็นคนแรกๆ และก่อนจะจ่ายเงินซื้อ ก็ต้องคำนวณดูด้วยว่าราคาที่เหมาะสมนั้นยังสูงกว่าราคาที่กำลังซื้อขายกันอยู่หรือไม่ นั่นคือต้องสามารถคำนวณมูลค่าของบริษัทได้ (ถ้าราคาสูงมากๆ ทำอย่างไรก็ไม่คุ้มการลงทุน, มีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยต่ำ ก็ไม่น่าลงทุน) และที่สำคัญคือต้องสามารถรอได้ คือรอสิ่งที่คำนวณให้เป็นจริง ซึ่งต้องใช้เวลาครับ