วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ซื้ออะไรในหุ้น ตอนที่ 2 (จบ)

 

จากตอนที่ผ่านมา เราได้ทราบว่ามีนักลงทุนส่วนหนึ่งที่ซื้อหุ้นโดยมองว่าเป็นการซื้อส่วนของกิจการ และก็พร้อมที่จะรับสิ่งที่เกิดขี้นอันเป็นผลพวงของการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ตัวเองมีส่วนเป็นเจ้าของนั้นด้วยแต่โดยดี

คำถามหนึ่งที่สำคัญในการตัดสินใจซื้อหุ้นของนักลงทุนแบบนี้คือ จริงๆ แล้วเขาซื้ออะไรในหุ้น? คำตอบที่ว่าเขาซื้อส่วนของความเป็นเจ้าของบริษัทนั้นๆ คงไม่เพียงพอเสียแล้ว เพราะคงไม่สามารถแยกส่วนของความเป็นเจ้าของในบริษัทที่ดีและไม่ดีออกจากกันได้ นักลงทุนแบบนี้จะมองหาความพิเศษอะไรบางอย่างใน "หุ้น/บริษัท" นั้น ซึ่งมีได้หลายอย่างเช่น

1) ยี่ห้อ
ตราสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็ตพิเศษ สามารถเป็นสิ่งที่นักลงทุนพิจารณาในการซื้อหุ้นได้ หลายกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าโดยพิจารณาที่ยี่ห้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าแฟชั่นที่ตราสินค้ามีคุณค่าต่อจิตใจของผู้ซื้อ เมื่อเราถือหุ้นของบริษัทที่มียี่ห้อที่แข็งแกร่งก็คือเรามีส่วนเป็นเจ้าของยี่ห้อที่แข็งแกร่งนั้นด้วย


2) การผูกขาด
อาจจะเป็นการผูกขาดด้วยการได้ข้อตกลงพิเศษในการซื้อ/ขาย หรือด้วยสัมปทาน ที่ทำให้คู่แข่งอื่นไม่สามารถเข้ามาแย่งลูกค้าไปได้ เนื่องจากผิดกฏหมายหรือข้อตกลงอื่นใดโดยทั่วไป จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่แทบจะรับประกันรายได้ของธุรกิจได้เลยทีเดียว การซื้อหุ้นของบริษัทที่ได้รับสัมปทานก็เหมือนกับการที่เราได้รับส่วนของสัมปทานไปด้วยนั่นเอง


3) คุณภาพที่ไม่มีใครตามทัน
เรื่องคุณภาพอันเป็นพิเศษที่แตกต่างจากคนอื่นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราซื้อได้เช่นกัน แต่เรื่ิองของคุณภาพนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวัง เพราะธุรกิจทุกอย่างล้วนมีคู่แข่งที่ต่างก็พัฒนาคุณภาพของสินค้าและการให้บริการอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจที่มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีมากในวันนี้จึงอาจจะกลายเป็นธุรกิจที่ธรรมดาหรือแย่ในอนาคตก็ได้หากคนอื่นสามารถตามได้ทันและแซงหน้าไป


4) ตวามแตกต่าง
มีธุรกิจหลายประเภทที่มีความแตกต่างอยู่ในตัวของมัน ไม่ว่าจะเป็นการเป็นเจ้าแรกที่ทำ, การเป็นผู้ที่มีเทคโนโลยีล่าสุด, การจำหน่ายสินค้า/บริการที่ได้มาจากการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคน, การขายสินค้า/บริการที่มีชื่อเสียงจากถิ่นที่อยู่ สิ่งเหล่านี้เป็นสื่งที่มีชื่อเสียง เป็นความแตกต่างที่ใครจะแย่งชิงไปไม่ได้ง่ายๆ


ทั่งหมดนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนอาจจะต้องให้ความสนใจและรวมไว้ในการวิเคราะห์ว่าธุรกิจมีอยู่ในตัวหรือไม่ เพราะเมื่อเราซื้อส่วนของธุรกิจนั้น เราก็จะได้สิ่งเหล่านั้นติดมาด้วย และสิ่งเหล่านั้นเองอาจจะเป็นสิ่งที่สร้างกำไรและผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนในระยะยาวครับ