วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Hedging คืออะไร?


Hedge โดยรากศัพท์แล้วคือการป้องกันความเสี่ยงคล้ายๆ กับการซื้อประกันแหละครับแต่ว่าเน้นไปในเรื่องของการลงทุน

เช่นเมื่อนักลงทุนได้ทำการซื้อหุ้น ปตท เอาไว้เพื่อต้องการปันผล ในขณะเดียวกันก็ต้องการป้องกันความเสี่ยงในการที่หุ้น ปตท จะมีราคาปรับตัวลดลงซึ่งจะทำให้เมื่อขายออกแล้วเกิดผลขาดทุนขึ้น วิธีคือ นักลงทุนจะต้องซื้อ Call Option ของหุ้น ปตท อีกเป็นการคู่กัน ซึ่งหากราคาของหุ้น ปตท ปรับตัวสูงขึ้น จขกท จะได้กำไรจากหุ้นแม่ของ ปตท เองแต่จะขาดทุนจากการซื้อ option แต่ในทางกลับกันคือ หากราคาของหุ้น ปตท ปรับตัวลดลง นักลงทุนจะขาดทุนจากราคาหุ้นแม่ของ ปตท แต่ได้กำไรจาก option เป็นการชดเชย

อีกอย่างหนึ่งเรียกว่า married hedge นะครับ ซึ่งคือการลงทุนในหุ้นจำนวนสองตัวที่มีการปรับราคาตรงกันข้ามกัน (ในขณะที่หุ้นทั้งสองตัวนั้นเป็นกิจการที่ยังคงทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ) คือเมื่อเกิดปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์หนึ่งขึ้น ราคาของหุ้นสองตัวนี้จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน เช่น (ยกตัวอย่างเพื่อทำให้เห็นภาพเท่านั้นนะครับ) เมื่อน้ำมันดิบขึ่นราคา หุ้นกลุ่มพลังงานมักจะปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่หุ้นกลุ่มขนส่งจะปรับตัวลดลง นักลงทุนก็อาจจะพิจารณาซื้อหุ้นทั้งสองกลุ่มนี้เอาไว้ในพอร์ตการลงทุน ซึ่งจะทำให้มูลค่าของพอร์ตมีเสถียรภาพมากขึ้นครับ