วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วันนี้วันเลือกตั้ง ไปเลือกตั้งกันนะครับ

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เป็นวันเลือกตั้งนะครับ ก็ขอให้คนไทยที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง ไปใช้สิทธิลงคะแนน เลือกคนที่ท่านคิดว่าจะสามารถมาบริหารบ้านเมืองของเราให้เจริญรุดหน้าไปได้ 

ทั้งนี้หากเรามองประเทศไทยเป็นบริษัทๆ หนี่ง บริษัทนี้เป็นเหมือนบริษัทที่ยังไม่มีความสามารถในการแข่งขันมากนัก นั่นคือ ไม่ใช่บริษัทที่จะมีใครมาบริหาร ก็ยังสามารถดำเนินกิจการ เจริญเติบโตไปได้เรื่อยๆ ซึ่งเป็นบริษัทแบบที่นักลงทุนชั้นเซียนเช่น วอร์เรน บัฟเฟตต์ เลือกหา ด้วยเหตุผลง่ายๆ ว่า เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า เมื่อไรบริษัทที่เราถือหุ้นเป็นเจ้าของอยู่นี้ จะมีผู้บริหารที่แย่มากๆ มานั่งบริหารให้ 

แต่ประเทศไทยของเรา ไม่ใช่แบบนั้น ประเทศของเรา ยังต้องการผู้บริหารที่ทีความสามารถมาทำงานให้ ที่ดีที่สุดก็คือเข้ามาบริหารบ้านเมืองแล้วสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศได้ ทำให้เมืองไทยมีความดี มีความแตกต่างที่ใครๆ ก็ต้องการมาเยี่ยมเยือน ก็ต้องการทำมาค้าขายด้วย

พวกเราจึงควรจะต้องร่วมมือกันคิด เลือกเฟ้นหาคนที่คิดว่าจะสามารถบริหารงานได้ดี มีประสบการณ์ในการนำพาองต์กรเล็กๆ ของตัวเองให้รุ่งเรืองมาก่อน เข้่ามาบริหารบ้านเมือง ความ
ฉลาดของคน ความเก่งกาจของคน จะต้องค่อยๆ ฝึกสร้่างสมมาจากประสบการณ์ของคัว เริ่มแก้ปัญหาจากสิ่งเล็กๆ ในองค์กรของตัวเองให้สำเร็จก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ มาแก้ปัญหาระดับท้องถิ่น และระดับประเทศได้

หลายๆ คนอาจจะมองในแง่ร้ายว่า ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก ก็จะต้องเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอีก แต่ผมกลับไม่มองอย่างนั้น เพราะสภาพการณ์ต่างๆ เปลี่ยนไปอย่างมากมาย พรรคการเมืองที่ดำรงอำนาจมาก่อนหน้านี้ ก็ไม่ใช่กลุ่มเดิม ประชาชนคนไทย ก็ได้รับการศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับการเมือง และได้รับข้อมูลข่าวสารดีขึ้น ก็หวังว่าหลังจากการเลือกตั้ง หากทุกคนเคารพกติกา ก็จะไม่เกิดสิ่งที่เราทุกๆ คนไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับ

ขอให้เมืองไทยโชคดีครับ