วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ทำไมต้อง MOS

 
หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Margin Of Safety กันมาพอสมควร จริงๆ แล้วคำนี้ถ้าไม่ได้ใช้กับการลงทุนก็สามารถนำไปใช้ทั่วไปก็ได้ เช่น ในการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเผื่อสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น ก็ต้องมีการใช้ margin of safety เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและระบบทางวิศวกรรมยังสามารถทำงานได้

ในโลกของการลงทุนแล้ว คำว่า Margin Of Safety (เรียกย่อว่า MOS) หรือ "ส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย" เกิดขึ้นและเกี่ยวพันกับการลงทุนแบบเน้นมูลค่าของกิจการ เพราะถ้าเป็นการลงทุนวิธีอื่นแล้วอาจจะเป็นการยากที่จะเปรียบเทียบสิ่งที่อยากได้ สิ่งที่อยากเป็น สิ่งอยากจะเผื่อก่อนจะให้เป็น หรืออะไรแบบนี้เป็นต้น แต่เมื่อเป็นการลงทุนในแนวเน้นมูลค่าของกิจการหรือ Value Investment (เรียกย่อว่า VI) ซึ่งหัวใจของมันคือการประมาณการกำไร และ/หรือ อัตราการจ่ายปันผล และ/หรือ กระแสเงินสดอิสระที่กิจการสร้างขึ้นมาได้ (ปกติเราใช้ 3 วิธีนี้เป็นหลักซึ่งแน่นอนว่ามีวิธีอื่นอีกแต่ไม่ได้รับความนิยมเท่า) ของกิจการที่จะเกิดขึ้นใน 2-5 ปีข้างหน้าซึ่งจะนำไปสู่การคำนวณราคาที่เหมาะสม ทำให้เราสามารถตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้นได้เมื่อเทียบกับราคาในตลาดหลักทรัพย์ หากราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงมาก การซื้อหุ้นนั้นก็ย่อมปลอดภัยมากขึ้นหรือเรียกว่ามีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยมากหรือดีนั่นเอง

MOS หรือ Margin Of Safety เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการลงทุนแบบ Value Investment เลยก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าจะคำนวณด้วยรูปแบบใด (P/E, DDM, DCF) ก็ย่อมเกิดจากการคาดหมายผลการดำเนินการของธุรกิจทั้งสิ้น นั่นคือเรากำลัคาดการณ์ในสิ่งที่เป็นอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน สิ่งที่เราคาดการณ์อาจจะไม่เกิดขึ้น บริษัทอาจจะไม่มีผลกำไรมากดังที่เราคำนวณไว้ก็ได้ นอกจากนั้นแล้วแม้ว่าสิ่งที่เราคาดการณ์ไว้จะเป็นจริง ก็ยังอาจะจไม่เป็นจริงทั้งหมดสมบูรณ์ นั่นคือ

- การคำนวณต่างๆ ขึ้นกับสมมติฐาน ไม่มากก็น้อย ย่อมมีความผิดพลาดแฝงอยู่ได้
- การเปลี่ยนแปลงของราคา เกิดขึ้นได้เสมอ ไมว่าเราจเะเลือกหุ้นได้ดีขนาดใดก็ตาม ถ้ายังยังมี downside อยู่มากกว่า upside ก็จะยิ่งเสี่ยงมาก

ในการลงทุนที่ปลอดภัย ปกติแล้ว MOS ควรมีค่าอย่างน้อย 25% ในธุรกิจที่เรามั่นใจว่ามีความผิดพลาดในการตั้งสมมติฐานน้อย และมากกว่านั้นในธุรกิจที่อาจจะเกิดความผิดพลาดในการคาดการณ์ได้ง่าย เพื่อนๆ นักลงทุนก็ลองคำนวณและค้นหาที่เข้าข่ายปลอดภัยเหล่านี้ดูนะครับ ยิ่งถ้าสามารถหาหุ้นที่มี MOS สูงๆ ได้ระดับ 50-60% ยิ่งจะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำลงและให้ผลตอบแทนที่คาดหวังในระดับสูงได้ในเวลาเดียวกันเลย