วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โอกาสในธุรกิจและการลงทุนในหุ้น


มีความเป็นจริงอยู่ข้อหนึ่งที่เราอาจจะปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือ ความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับโอกาสด้วย ถ้าเราพิจารณาโอกาสในการดำเนินธุรกิจกับโอกาสในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ถึงแม้ว่า 2 คำนี้จะดูคล้ายกัน แต่สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่ 2 แห่งนี้มีความแตกต่างกันมากเลยทีเดียว
ถ้าเรามองดูโอกาสทั้งหมดที่มีอยู่รอบตัวเรา จะเห็นการเกิด การผ่านมาผ่านไปของมันในหลายลักษณะ คือ

1. โอกาสที่มองหาได้

หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือการหาโอกาสนั่นเอง ลักษณะแบบนี้คือการมองไปรอบตัวในสภาพการตามปกติ ในสภาพเศรษฐกิจตามปกติ การดำเนินดำรงชีวิตของผู้คนตามปกติ เพื่อมองหาโอกาสที่เหมาะสมกับตัวเองและนำไปใช้ประโยชน์ โอกาสที่หาได้แบบนี้จะเป็นไปได้ทั้งในการลงทุนในธุรกิจและการลงทุนในหุ้น ในแง่ของการลงทุนในธุรกิจก็เช่นโทรศัพท์รุ่นใหม่กำลังจะออกมาหากเราเป็นร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์ เราก็อาจมองหากรอบสำหรับใส่กับโทรศัพท์รุ่นนั้นเพื่อนำมาจำหน่ายก่อนร้านค้ารายอื่น หรือหากเป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์การหาโอกาสก็อาจเปรียบได้กับการหาหุ้นของธุรกิจที่มีอนาคตดีและเราคำนวณแล้วว่าราคาของมัน (value) ควรจะสูงกว่าที่เป็นในปัจจุบันมากนั่นคือมีโอกาสให้เราสามารถลงทุนได้

2. โอกาสที่ฉกฉวยได้

กรณีนี้ก็เรียกได้ว่าการฉวยโอกาสนั่นเอง แต่เป็นการฉวยโอกาสแบบถูกต้องคือไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน นั่นคือเราไม่ได้เป็นคนสร้างความเดือดร้อนขึ้นแต่เมื่อมีการเดือดร้อนแล้วเราเขียนช่วยโอกาสนั้นไว้โดยไม่ได้ทำให้ผู้คนเดือดร้อนมากขึ้นในทางตรงกันข้ามก็มักจะทำให้ผู้คนบรรเทาความเดือดร้อนหลงด้วยซ้ำไป ในแง่ของธุรกิจการฉวยโอกาสแบบนี้ก็เช่นการนำเรือไปขายในบริเวณที่เกิดน้ำท่วม และถ้าเป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็คือการช้อนซื้อหุ้นในราคาต่ำเมื่อผู้คนในตลาดเกิดความแตกตื่นหรือตกใจนั่นเอง

3. โอกาสที่สร้างขึ้นมาได้

สำหรับนักธุรกิจที่เก่งแล้วเค้าอาจจะไม่ได้ใช้วิธีการหาโอกาสหรือฉวยโอกาสเลยก็ได้ แต่กลับใช้วิธีอื่นที่แยบยลกว่าคือการสร้างโอกาสขึ้นมาเสียเอง ตัวอย่างเช่นการคิดประดิษฐ์สินค้าใหม่พร้อมทั้งการสร้างความต้องการทางการตลาดในสินค้านั้น จากนั้นก็ผลิตสินค้าออกจำหน่ายวางขายสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจของตัวเอง ตัวอย่างในกรณีนี้ก็ไม่ต้องมองอื่นไกลหรอกครับ ลองมองบรรดาโทรศัพท์มือถือยี่ห้อผลไม้ที่พวกเราหลายคนใช้กันอยู่ก็คงเป็นตัวอย่างที่ดีที่ไม่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมมากนัก อย่างไรก็ตามสำหรับนักลงทุนรายย่อยแล้ว เราแทบจะไม่สามารถสร้างโอกาสขึ้นมาในตลาดหลักทรัพย์ได้เลย เพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนนโยบายบริษัทได้ เราไม่สามารถทำให้ราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือต่ำลงได้ตามความต้องการนั่นเอง

โดยสรุปก็คือ สำหรับการลงทุนในหุ้นแล้ว เราจะทำเงินได้จากการฉวยโอกาสและหาโอกาสเท่านั้น เราแทบจะสร้างโอกาสไม่ได้เลยเพราะเราไม่ใช่เจ้ามือหรือเจ้าของบริษัทที่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆ ได้ การฉวยโอกาส คือการซื้อหุ้นดีราคาถูกตอนที่คนตกใจ พอหายตกใจราคาก็กลับไปที่เดิมของมันเอง และการหาโอกาสคือการมองดูว่าบริษัทใดมีการเติบโตที่ดี และ/หรือ คนทั่วๆ ไปยังไม่เห็นค่าที่แท้จริงของมัน นั่นคือเราสามารถคำนวณราคาได้ก่อนที่คนอื่นจะทำ บางทีการหาโอกาสนี้รวมถึงการหาข้อมูลจากบทวิเคราะห์ต่างๆ ด้วย

หวังว่า เพื่อนๆ นักลงทุนจะจัดการกับโอกาสที่ผานมาได้ถูกต้องโดยไม่ปล่อยให้โอกาสที่ดีผ่านไปเฉยๆ อยู่ตลอดเวลานะครับ