วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

การขึ้นเครื่องหมายของบริษัทจดทะเบียน


อุ๊ย มีตัวหนังสืออะไรอยู่ท้ายชื่อหุ้นด้วย ไม่เคยเห็นมาก่อน เกิดอะไรขึ้น หุ้นจะหายไหมเนี่ย แล้วเงินฉันล่ะ โอ้ววว!

หลายคนที่เพิ่งเริ่มลงทุนซื้อขายหุ้นไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจลงทุนระยะสั้นหรือยาวก็ตาม อาจจะตกใจเมื่อเปิดดูราคาหุ้นของตัวเองผ่านโปรแกรมแอพพลิเคชั่นต่างๆ แล้วเห็นตัวหนังสือแปลกๆ ติดสอยห้อยตามชื่อหุ้นของตัวเอง โดยอาจจะเห็นเป็น CA (Corporate Action) ก่อนแล้วพอกดดูก็กลายเป็นตัวหนังสือแปลกๆ ที่ไม่คุ้นเคยอีก ทำให้สงสัยผสมตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วเราจะซื้อจะขายหุ้นเราได้ไหม หรือใครจะมายึดไปหรือเปล่า หรือบริษัทเป็นอะไรแล้ว จะเจ๊งล้มหายตายจากไปหรือเปล่า แล้วเงินของเราล่ะจะหายไปไหม เหลือเท่าไร แล้วจะเอาอะไรกิน (... ไปกันใหญ่แล้ว) ใจเย็นๆ ครับมันเป็นแค่ "การขึ้นเครื่องหมายของบริษัทจดทะเบียน" ที่เราต้องคิดไว้ก่อนว่าตลาดหลักทรัพย์จัดทำไว้เพื่อต้องการป้องกันและแจ้งให้นักลงทุนรับทราบสิ่งที่เกิดขึ้น (รวมทั้ง เกิดขึ้นไปแล้วและจะเกิดขึ้นด้วย) กับหลักทรัพย์นั้นนั่นเอง

โดยเครื่องหมายต่างๆ ก็มีไว้เพื่อบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับหุ้น (หรือหลักทรัพย์อื่นๆ) ของเรานั่นล่ะครับ แต่ส่วนมากมักเป็นการบอกสิทธิประโยชน์ต่างๆ (ยกเว้นเครื่องหมายกำกับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย เช่น SP, H, T1, T2, T3 ต่างๆ) ที่เราหรือใครจะได้รับเมื่อถือหลักทรัพย์นั้นก่อนหรือหลังช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ระบุไว้ในวันที่ (จะ) ขึ้นเครื่องหมายนั้น เนื่องจากเครื่องหมายเหล่านี้มีมาก บางทีก็บอกครบบ้างไม่ครบบ้างหรือไม่ได้บอกคำเต็มว่าตัวหนังสือภาษาอังกฤษของเครื่องหมายของบริษัทจดทะเบียนเหล่านั้นย่อมาจากคำว่าอะไร ผมเลยรวมเอาไว้ให้เพื่อนๆ นักลงทุนใหม่ๆ ไว้ในบล็อกนี้ จะได้รู้จริงโดยไม่ต้องเดาต่อ ถ้าจำไม่ได้ก็กลับมาดูได้เสมออีกด้วย ตามตารางด้านล่างนี้

เครื่องหมาย
ย่อมาจาก
ความหมาย
XA
Exclude All Privileges
ผู้ซื้อหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศในงวดนั้น
XD
Exclude Dividend
ผู้ซื้อหุ้นจะไม่ได้รับเงินปันผลที่บริษัทประกาศในงวดนั้น
XE
Exclude Exercise
ผู้ซื้อหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิในการแปลงสภาพหลักทรัพย์
XI
Exclude Interest
ผู้ซื้อหุ้นจะไม่ได้รับดอกเบี้ยในครั้งนั้น
XM
Exclude Meeting
ผู้ซื้อหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
XR
Exclude Rights
ผู้ซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิจองหุ้นเพิ่มทุนที่จะออกใหม่
XR-CD
Exclude Convertible Debenture
ผู้ซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
XR-CD/W
Exclude Convertible Debenture/Warrant
ผู้ซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ
XR-D
Exclude Debenture
ผู้ซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้
XR-D/W
Exclude Debenture/Warrant
ผู้ซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้และใบสำคัญแสดงสิทธิ
XW
Exclude Warrant
ผู้ซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
XS
Exclude Short-term Warrant
ผู้ซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น
XT
Exclude Transferable Subscription Right
ผู้ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
 
ต่อไปนี้ เพื่อนๆ ก็ไม่ต้องตกใจเมื่อเห็นเครื่องหมายต่างๆ อีกแล้ว และลงทุนอย่างมีความสุขต่อไปนะครับ